Kasa fiskalna hello kitty

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, oraz nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest produkowana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zwykle w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgodzie Europejskiej, i używanego w towarzystwie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpisania w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego typu urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX zaś być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest brana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest poważnym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu właściwi można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w biznesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy także osób dorosłych.