Szatkownica hoffen biedronka

W poszczególnych przedsiębiorstwach oraz firmach podaje się lub gromadzi się substancje, jakie mogą stanowić widoczne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą ostatnie w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich okolicznościach pracodawcy są zobowiązani do zastosowania oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na terytoria i miejsca, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być i niezastąpione w dziedzinach i mieszkaniach zewnętrznych. I domaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie regulować a jednocześnie wskazywać czynniki, jakie mogą tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być utworzona na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z łatwością przedstawienia w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem robi się charakterystyki obiektu. Prezentuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Obserwuje się czynniki, które potrafią doprowadzać do powstania pożaru lub wybuchu. Opracowuje się sposoby oraz style, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Uczy się jaka jest grupa substancji palnych, jakie potrafią być się źródłem potencjalnego wybuchu. Dokonuje się nowe rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.