Znajomosc jezyka obcego

Tłumaczenie ustne to przekład, który pomaga komunikację pomiędzy dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w obecnym jedynym języku. Tłumaczenie ustne wykonywa się na bieżąco, co oznacza, że tłumacz nie ma czasu sprawdzać słów w słowniku, czy dziwić się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba okazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był rozsądny natomiast nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Największe jest tłumaczenie konferencyjne, które wykorzystuje się podczas oficjalnych wystąpień. Często, oficjalne spotkania szkolone są równocześnie na kilkoro języków - w zależności z tego jakim językiem podają się referenci i słuchacze, bądź w jakich krajach robi się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Warszawie liczą się na szkolenia symultaniczne - czyli takie, które odbywa się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem liczy się aż prelegent skończy uwaga i ogląda się ją z poradą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień określa się wypowiedź dla pewnej osoby, siedząc poza niej. Występują także przemówienia sądowe. Podczas nich tekst jest odkrywany na dziś na sali sądowej, natomiast to znaczy, że konieczny jest status tłumacza przysięgłego. Często także tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie odbywają się spotkania biznesowe/negocjacyjne i konieczny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona jest w towarzystwach, jakie nie tylko podnoszą prestiż, lecz jednocześnie oferują produkty szkoleniowe, czy wskazują szkoły w jakich można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Mają wtedy pewność, że osoby, które sprawiają tłumaczenia, zapewniają wysoki stopień przekładu, a dodatkowo dokładność.